Współpraca z agencją reklamową jest niczym innym, jak związkiem partnerskim. Jak uważa dr hab. Grzegorz Mazurek, polski teoretyk i praktyk zarządzania i marketingu: „liczy się nie tylko doświadczenie, cena czy referencje, ale po prostu … chemia”. Sposób komunikacji i jej formę tworzą bowiem ludzie. To najcenniejszy kapitał, w który nasza firma inwestuje, biorąc udział w szkoleniach i podnosząc kwalifikacje.

Dobra chemia szansą na sukces

Pełne wzajemne zrozumienie agencji i klienta to sytuacja idealna. Tymczasem, jak to bywa w związku, czasami pojawiają się niezrozumienia, trudności w komunikacji i sprzeczne oczekiwania. Dlatego, także i w tych okolicznościach, rzeczona “chemia” pomaga w dojrzały sposób dojść do kompromisu i w efekcie osiągnąć porozumienie. Wówczas wspólny projekt ma największe szanse na sukces. A kiedy się tego dowiemy? Kiedy jedna strona zrealizuje swoje cele po założonym koszcie, a ów cel przełoży się na “success fee” agencji.

Tajniki efektywnej współpracy

Jak powinna wyglądać przynosząca spodziewane rezultaty kooperacja? Najważniejsze jest dobre rozeznanie w potrzebach klienta. Szukamy najlepszego sposobu na zbadanie jego oczekiwań – spotykamy się i rozmawiamy – osobiście lub przy użyciu nowoczesnych kanałów komunikacji. Bardziej szczegółowe informacje powinny zostać zawarte w tzw. briefie, czyli przygotowanym przez klienta bądź agencję dokumencie opisującym zarówno zadania, jak i konkretne oczekiwania dotyczące projektu. Dzięki temu łatwiej jest zrozumieć potrzeby potencjalnego klienta, ustalić zakres i harmonogram działań oraz wycenić ofertę. Modelowe pozycje briefu to określenie marki, charakterystyki przedmiotu działań, przedstawienie konkurencji, słabych i silnych stron firmy, zbadanie grupy docelowej i sprecyzowanie celu projektu oraz oczekiwań dotyczących efektów końcowych. Brief powinien także określać, jakich działań kreacyjnych oczekuje klient. To na tej podstawie zbudowany zostanie komunikat wizerunkowy. Ton komunikacji oraz warstwa tekstowa i wizualna odpowiadają bowiem za reakcję odbiorcy.

Agencja reklamowa Hands – rozwiązujemy problemy naszych klientów skutecznie!

Na etapie studiowania briefu przeprowadzana jest dogłębna analiza tematu i prowadzone są konsultacje. Zachęca to obie strony do przyjrzenia się zagadnieniu nie tylko w ujęciu bieżących działań marketingowych, ale także w perspektywie przyszłości i potrzeb klienta, które mogą się pojawić w związku z innymi przedsięwzięciami. Dlatego świadczymy tak szeroki wachlarz usług, nazywany marketingiem 360 stopni. Działania internetowe wspierane np. eventem czy akcją reklamową są w stanie podnieść wzrost zainteresowania firmą i jej całym asortymentem. Klient dowiaduje się, że nasze możliwości są dużo większe a dzięki temu nie traci cennego czasu na poszukiwanie podwykonawców. Im bardziej kompleksowa obsługa, tym większy potencjał na poszerzoną współpracę w przyszłości.

Techniczne aspekty udanej współpracy

W odpowiedzi na brief przygotowujemy harmonogram oraz opracowujemy budżet. Omawiamy też zagadnienia technologiczne, aby wstępnie przygotować kreację pod kątem nośników reklamy. Sami także zajmujemy się tworzeniem nowych, jeszcze nie istniejących form przekazu, które nazywamy POSami. Po akceptacji, podpisaniu wszelkich dokumentów podejmujemy działania kreacyjne.

Z klientem współpracuje ściśle account manager, project manager i dyrektor kreatywny wraz z całym zespołem specjalistów takich jak: copywriter, web designer, graphic designer, web developer, 3d graphic designer. To tylko przykładowe specjalności, ponieważ w zależności od rodzaju działań – angażujemy większy zespół.

W fazie wstępnej efekty pracy agencji klient będzie mógł zobaczyć w przygotowanej prezentacji, w której znajdzie się między innymi tzw. big idea, czyli myśl przewodnia wszystkich działań; koncepcja kreatywna, key visual oraz inne elementy niezbędne do przygotowania konkretnego projektu. Na tej solidnej bazie oparta jest skuteczna kampania promocyjna, czyli taka, która zadowoli klienta, a agencji da powód do satysfakcji z dobrze wykonanej pracy.