Kiedy agencja reklamowa otrzymuje zapytanie o udział w projekcie o nazwie „Budżet obywatelski”, wiadomo, że chodzi o sprawę dużej wagi. Rzeczony „budżet obywatelski” to takie narzędzie, które w realny sposób pozwala mieszkańcom miasta, dzielnicy, osiedla  współdecydować o wydatkowaniu pieniędzy publicznych. Każdy członek społeczności pod swoim PESEL-em ma prawo zgłosić projekt, a nawet i 3, bo czasami tyle by się chciało, że jeden pomysł to mało. Projekty, które trafiają przez specjalny formularz do dedykowanej komórki, są weryfikowane pod kątem formalno-prawnym i oddawane pod głosowanie obywateli. Proste? Proste i jasne. Najpopularniejsze pomysły wygrywają i trafiają do realizacji.

Agencja reklamowa HANDS otrzymała zadanie wsparcia przy popularyzowaniu tej szczytnej idei wśród mieszkańców, bo – jak powszechnie wiadomo na mieście – jak się o czymś nie mówi, to tego nie ma. Przygotowaliśmy zatem na zlecenie Urzędu Miasta Poznania plakaty, ulotki oraz slidery internetowe, w których UM pod hasłem „zmieniajMY miasto!” zachęca do brania udziału w projekcie Budżetu Obywatelskiego 2018. Dzięki tej profesjonalnie przygotowanej kampanii informacyjno-wizerunkowej mieszkańcy mogli się dowiedzieć o projekcie z internetu, papierowych środków reklamowych dostępnych w uczęszczanych placówkach użyteczności publicznej oraz nośników outdoorowych.

Nasza agencja marketingowa po raz kolejny miała okazję uczestniczyć w projekcie publicznym, o ważnym wydźwięku społecznym. Doświadczenie to wzbogaciło nasze pokaźne portfolio o nowe, ciekawe zadanie.