Przed Nowym Rokiem warto powiedzieć kilka słów o tym, co tak naprawdę oznacza zmiana w marketingu. Co musi wiedzieć agencja reklamowa, oferując Klientowi całkowity rebranding marki?

Praca nad wizerunkiem firmy, a zwłaszcza grupy firm, jest wieloetapowym i rozbudowanym procesem, w skład którego wchodzą części: strategiczna, koncepcyjna, projektowa, produkcyjna i wdrożeniowa. Wizerunek marki potrzebuje opieki w przestrzeni całej rozwijanej komunikacji. Służy temu dobrze przygotowane i rozwijane – wraz z dochodzeniem submarek i zmian rynkowych – CI.

Od czego zacząć? – tłumaczymy na przykładzie rebrandingu marki naszego Klienta Grupy FSG, skład której wchodzą jeszcze cztery subbrandy: FSG Biznes, FSG Broker, FSG Audyt i FSG Finanse.

Naszą współpracę z FSG rozpoczęliśmy od wielu spotkań strategicznych z naszymi Klientami. Długie rozmowy z Zarządem FSG wyłoniły przed nami wizję i misję marki głównej, ale także ducha firmy, osobowości ludzi tworzących tę firmę.

Firmy różnią się od siebie zarządzaniem – podkreślał podczas strategicznej burzy mózgów – główny strateg FSG. – My działamy partnersko, kompetencje poszczególnych spółek Grupy składają nie na efekt synergii.

Kolejne spotkania odbywały się z reprezentantami czterech submarek, a także poszczególnymi specjalistami, po których wróciliśmy do rozmów o holdingu, by nakreślić te elementy, które będą wspólne dla wizerunku wszystkich firm, całej Grupy.

Logo Grupy – symbol synergii poszczególnych spółek Grupy FSG stało się motywem przewodnim materiałów wizerunkowych. Aktualnie pracujemy nad produkcją i wdrożeniami poszczególnych elementów.

Zobaczcie, jakie to przyniosło efekty!

http://fsg.pl/